Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 

XHTML 1.0 CSS 2

Startsida

Välkommen


Vi på Regionalt biobankscentrum har hand om frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen dvs i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge.


RBC är ett regionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och till allmänhet gällande frågor som berörs av biobankslagen. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.

Nyheter

Sommar 2016
Med anledning av sommarsemester förväntas längre handläggningstider under perioden maj till augusti månad.
Under vecka 28-29 håller RBC helt semesterstängt.

E-learning om biobankslagen
Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen. Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns på Läkemedelsakademins hemsida.


Nyheter från Nationellt biobanksråd

Detta nummer innehåller bland annat information om utredning om en ny biobankslag, ny hemsida för biobanksverige.se, sjukvårdsintegrerad biobankning, information från biobanksverksamhet, utbildningsdag (datum meddelas senare) och mycket mer.

Nyhetsbrev 17


SWElife väljer att satsa på standardiserad blodprovsinsamling i Sverige.

Läs mer här

Kalender

September 2016
13/9 Nationellt biobanksråd, arbetsutskottsmöte
Uppdaterad 2016-08-25 av Helena Lundvall