Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 

XHTML 1.0 CSS 2

Startsida

Välkommen


Vi på Regionalt biobankscentrum har hand om frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen dvs i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge.


RBC är ett regionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och till allmänhet gällande frågor som berörs av biobankslagen. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.

Nyheter

Sommar 2016
Med anledning av sommarsemester förväntas längre handläggningstider under perioden maj till augusti månad.
Under vecka 28-29 håller RBC helt semesterstängt.


Nyheter från Nationellt biobanksråd, december 2015

Nyhetsbrev 16


SWElife väljer att satsa på standardiserad blodprovsinsamling i Sverige.

Läs mer här

Kalender

Maj 2016

31/5 Nationellt biobanksråd, arbetsutskottsmöte

Juni 2016
21/6 Nationellt biobanksråd, arbetsutskottsmöte
Uppdaterad 2016-05-17 av Helena Lundvall