Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen 

Information till patienter och andra provgivare

Ett sparat prov kan rädda liv

- ditt eget eller någon annans

Sparade prov kan ge bättre vård

Inom vården behöver prov, till exempel blodprov och vävnadsprov, ofta sparas. I första hand för att du ska få en så god och säker behandling som möjligt, både nu och i framtiden.

Men prov kan också vara mycket värdefulla för att vården ständigt ska utvecklas. Med tillgång till prov kan forskningen ge möjligheter till bättre och effektivare behandlingar. Det är viktigt både för dig själv och för andra.

Hur sparas prov

Prov som sparas utgör en så kallad biobank. Biobankslagen säger att du som patient eller provgivare ska informeras och ge ditt samtycke till att prov sparas och för vilka ändamål de får användas.

Mer information

I nedanstående artiklar kan du läsa mer om:

Till dig som vill begränsa användningen av ditt prov


PKU-prov

PKU-prov tas på alla nyfödda i Sverige. PKU-prov analyseras och sparas rutinmässigt i PKU-biobanken som finns i Stockholm. Nej-talong för PKU-prov sänds till Stockholms Regionala biobobankscentrum, box 4151, 141 04 Huddinge för handläggning.Uppdaterad 2018-12-18 Martin Hellstrand