Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen
 

Kvalitetssäkring av biobanker

Kvalitetssäkring av biobanker


Biobankslagen (2002:297) har kommit till för att "göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär" (ur proposition 2001/02:44).

Biobankslagen ställer krav på kvalitet, spårbarhet, säkerhet, ansvarsfördelning och dokumenterade rutiner vid förvaring och användning av prov i biobanker.

Kvalitetssäkring av biobanker är av fundamental vikt för att säkerställa god kvalitet på den forskning, vård och behandling som baseras på biobanker samt för att säkerställa att biobanker kan användas utan att skada den enskilda personens integritet.

Upprättandet av en kvalitetshandbok ska tillse att rutiner finns för att biologiska prov och data omhändertas, förvaras och används på ett sådant sätt att kvaliteten, spårbarheten och säkerheten i biobanken tillgodoses. Respekt för den enskilda provgivarens integritet ska alltid stå i centrum.

Mer information

Kvalitetsdokument

Stöd för upprättande av kvalitetssystem

Krav enligt lag och föreskrift

Aktuellt för regionens biobanker

Kvalitetshandbok och organisation för biobankerUppdaterad 2019-05-14 Martin Hellstrand